PRVA POMOČ IN DRUGE AKTIVNOSTI

 

Tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil

UČNI PROGRAM

Tečaj zajema teoretični in praktični del. Pri učenju uporabljamo sodobne didaktične pripomočke (lutko za oživljanje, sanitetni material, AED,…) Usposabljanja izvajajo in vodijo predavatelji, ki imajo licenco predavatelja Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije.

 

TEČAJ PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

 

Tečaji potekajo v prostorih RKS-OZ Velenje, Prešernova 9b, Velenje. Tečaj traja dva dni, prične se v petek ob 17. uri, nadaljuje v soboto - ura pričetka tečaja v soboto se dogovori na predavanju v petek.

Ob vstopu v naše prostore je potrebno upoštevati vse preventivne zdravstvene ukrepe (posamičen vstop, razkuževanje rok, zaščitna maska, razdalja med tečajniki).

Vljudno naprošamo, da na izobraževanje in izpit prihajate zdravi in dosledno uporabljate zaščitno masko ter upoštevate vsa navodila, ki jih določajo pristojne službe RS.

 

IZPIT PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Izpiti  potekajo v prostorih RKS-OZ Velenje, Prešernova 9b, Velenje. 

 

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE IN IZPIT

 

Prijave sprejemamo:

na povezavi zgoraj se prijavite na tečaj v Mapi  DOGODKI

OSEBNO na RKS-OZ Velenje, Foitova 2, Velenje

Informacije na telefon 03/897 36 00 ali  041 408 896

 

CENA: Tečaj in izpit znaša 84,36 €. Cene so enotne po državi.

OB PRIJAVI VPLAČATE CENO TEČAJA Z IZPITOM.

 

LITERATURA

OSNOVE PRVE POMOČI - Priročnik za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2019, ur. viš. pred. Robert Sotler.
Možnost izposoje knjige je na tečaju.

Prvi del izpita je pisen. Uporablja se testne pole, ki jih  je predpisal Strokovni center za prvo pomoč  RKS. Sledi praktični del, na katerem mora kandidat opraviti prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED in oskrbeti eno poškodbo.

POTRDILO

Po opravljenem izpitu na RKS-OZ Velenje pridobite izkaznico. Izkaznico vam s priporočeno pošto pošljemo na vaš naslov. Prosim preverite datum izdaje kartice.

 

 

Pripete datoteke

Mobilna aplikacija za prvo pomoč

Mobilna aplikacija Prva pomoč vsebuje seznam najpogostejših poškodb in obolenj ter postopkov prve pomoči v izbranih primerih. Navodila za namestitev si oglejte v pripeti datoteki spodaj.

Napotki za prvo pomoč so povzeti po učbeniku Ahčan, Uroš, ur. 2006. Prva pomoč – priročnik s praktičnimi primeri. Ljubljana Rdeči križ Slovenije.

S povečanjem števila nesreč in nenadnih obolenj se povečujejo potrebe po nudenju prve pomoči. Zaradi različnih vzrokov ljudje prve pomoči v nesreči pogosto ne nudijo, kar ima za posledico večje zdravstvene zaplete pri poškodovanih ali obolelih osebah. Rezultati mnogih raziskav kažejo, da je problem povezan predvsem s pomanjkanjem znanja o pravilnem nudenju prve pomoči. Po drugi strani pa ustrezna prva pomoč dokazano zmanjšuje število in trajanje hospitalizacij, prispeva k učinkovitejšemu zdravljenju, boljšemu okrevanju, večji kakovosti življenja po poškodbi ali obolenju, ter tako dolgoročno pozitivno vpliva na zdravstveno blagajno, zmanjšuje okoljsko obremenjenost in povečuje splošno blaginjo prebivalstva.

Mobilna aplikacija Prva pomoč pokriva dva usklajena sklopa izobraževalno-informacijskih vsebin:

  • Pomoč uporabnikom za učinkovito nudenje prve pomoči v primeru nastanka poškodb in najpogostejših nenadnih obolenj.
  • Povečanje ravni znanja prve pomoči med splošno populacijo (pridobivanje doktrinarno ustreznih napotkov za nudenje prve pomoči, ocenjevanje znanja, obnavljanje/utrjevanje znanja, spodbujanje učenja prve pomoči, zmanjševanje predsodkov pred nudenjem prve pomoči, spodbujanje solidarnosti in zavedanja pomena pomoči sočloveku v stiski).

Strokovne vsebine aplikacije temeljijo na smernicah Evropskega referenčnega centra za prvo pomoč ter Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. Gre za besedilni, slikovni in video prikaz temeljnih vsebin in napotkov za prvo pomoč, namenjenih tako splošni javnosti kot tudi različnim skupinam in organizacijam (šolam, delovnim organizacijam, društvom, ekipam prve pomoči …).

Pri nastanku aplikacije so sodelovali: Telekom Slovenije, Rdeči križ Slovenije, UKC Ljubljana, Univerza v Ljubljani – Zdravstvena fakulteta, katedra za področje javnega zdravstva in Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede – Laboratorij za ergonomijo.

Pripete datoteke

©2020 Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.