NAMEN SOCIALNE DEJAVNOSTI

SOCIALNA DEJAVNOST

Namen dejavnosti je, da se približamo populaciji ljudi, ki je najbolj potrebna pomoči in mnogokrat izolirana. S programom nudimo konkretne oblike materialne pomoči. Omogočamo druženje, svetovanje… Pri izvajanju dejavnosti se povezujemo z institucijami in organizacijami, ki se ukvarjajo s populacijo pomoči potrebnih in svoje delo koordiniramo z našimi predstavniki po Krajevnih organizacijah Rdečega križa.

Primerov socialne ogroženosti različnih kategorij ljudi je žal iz leta v leto več, prav zato je socialna dejavnost ena pomembnejših dejavnosti Rdečega križa. Izvaja se preko mreže Območnih in krajevnih organizacij Rdečega križa, ki temeljijo na prostovoljcih, brez katerih bi bilo delo Rdečega križa močno okrnjeno oz. onemogočeno.

Z našimi aktivnostmi poskušamo:

 Prispevati k lajšanju in preprečevanju socialnih stisk in težav ljudi ter prispevati k boljši kvaliteti življenja posameznikov in družin.
 Nuditi konkretne oblike pomoči posamezniku oz. družini, tiste, ki jih v določenem trenutku najbolj potrebuje.
 Zmanjšati izoliranost posameznih kategorij oseb.
 Spodbujati mlade k vključevanju v socialno dejavnost RK ter utrjevati sodelovanje s strokovnimi službami socialnega varstva, šolstva in zdravstva.
 V skladišču z oblačili in obutvijo ponuditi uporabnikom čimboljši izbor oblačil in obutve.

Prehrambeni paketi, ki jih delimo ljudem, vsaj za trenutek omilijo stisko, zato si prizadevamo, da jih dobijo ljudje, ki jih resnično potrebujejo.

Skladišče z oblačili imamo odprto vsako prvo in drugo sredo v mesecu od 12,00 do 16,00 ure. Zbiramo in delimo oblačila posteljnino, brisače, obutev in otroške igrače ter opremo za otroke (vozički, posteljice, previjalna miza,…). Pohištva in večjih gospodinjskih aparatov zaradi pomanjkanja prostora v skladišče ne sprejemamo, temveč le izmenjujemo kontakte med ponudniki in prejemniki.

©2020 Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.